LASTEN SYÖPÄSÄÄTIÖ VÄRE

Säätion hallitus


hallitusneuvos (emerit.), oik.kand. Sakari Arkio, hallituksen puheenjohtaja

säätiön asiamies

asianajaja, varatuomari Harriet Rydberg, hallituksen varapuheenjohtaja

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy

varadekaani Hannu Sariola

ylilääkäri, lasten patologia
HUS Laboratoriodiagnostiikka
Biolääketieteen laitos
Helsingin Yliopisto

dosentti Pekka Riikonen

ylilääkäri, lastenhematologian yksikkö
KYS

dosentti Olli Lohi

osastonylilääkäri, lasten hematologian ja onkologian yksikkö
TAYS lastenklinikka

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Säätiöllä on varainhoitosopimus Aktia Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa.