LASTEN SYÖPÄSÄÄTIÖ VÄRE

Lasten syöpäsäätiö Väre benämnda stiftelse började sin verksamhet år 1992 (under namnet Nona ja Kullervo Väreen säätiö) och beviljade de första understöden år 1993. Stiftelsen grundades av fru Nona Väre (avliden år 2000) i stöd av den förmögenhet som byggts upp av hennes avlidne make ekonomierådet Kullervo Väre , stiftaren och chefen för bolaget Suomen Tapetti ja Väri Oy. Stiftelsens hemort är Helsingfors.

På basen av allmänt ansökningsförfarande delar stiftelsen årligen ut understöd för forskning i barnleukemi och andra barncancersjukdomar samt för därtill hänförlig vård.

Förutom sin förmögenhet, som baserar sig på grundkapitalet, har stiftelsen två separata fonder som bildats genom två donationer av privatpersoner: Ester Mäkelän syöpärahasto benämnda fond och Ruth Wegelius-rahasto benämnda fond.

Ester Mäkelän rahasto-fonden baserar sig på fru Ester Mäkeläs testamentsdonation. Stiftelsen erhöll förmögenheten år 1998.

Ruth Wegelius-rahasto-fonden baserar sig på år 2003 avlidne professor (h.c.) Ruth Wegelius testamentsdonation: Ruth Wegelius var banbrytare i frågor angående leukemivård för barn.

Till större delen beviljas understöd för medicinsk forskning i barnleukemi och andra barncancersjukdomar samt för därtill hänförlig vård. Som dylik verksamhet kan anses t.ex. anordnandet av medicinska sakkunnigkonferenser.

Understöd kan årligen sökas i januari månad. Under åren 1993 - 2010 har stiftelsen delat ut ungefär en miljon euro.

Pä frägor angäende testamenten och donationer svarar stiftelsens ombudsman.

<<< TILLBAKA