LASTEN SYÖPÄSÄÄTIÖ VÄRE

Lasten syöpäsäätiö Väreen vuoden 2018 apurahojen hakuaika oli helmikuu 2018.
Säätiön vuoden 2017 myönnetyt apurahat ovat nähtävissä apurahat-sivulla.

Säätiön 25-vuotisjuhla-apuraha myönnettiin apulaisprofessori, akatemiatutkija Merja Heinäniemelle 16.2.2017. Lisätietoja apurahat-sivulla.

Hyvä elämä syövän jälkeen
Millaisia seurauksia syöpähoidoilla voi olla lapsille? Lasten syöpäsäätiö Väreen rahoittamassa tutkimuksessa lääketieteen tohtori Liisa Järvelä etsii reseptiä mahdollisimman hyvään leukemian jälkeiseen elämään. Artikkeli on luettavissa tästä.

Lasten syöpäsäätiö Väre aloitti toimintansa vuonna 1992 Nona ja Kullervo Väreen säätiö nimisenä. Säätiö on vuodesta 2012 toiminut Lasten syöpäsäätiö Väreen nimisenä.

Säätiö myönsi ensimmäiset apurahansa vuonna 1993. Säätiön perusti rouva Nona Väre (k. vuonna 2000) edesmenneen miehensä talousneuvos Kullervo Väreen perustaman ja johtaman Suomen Tapetti ja Väri Oy:n menestyksellisellä toiminnalla luodun varallisuuden turvin. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja säätiön sääntöjen edellyttämään lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon julkisen hakumenettelyn perusteella.

Säätiöllä on kaksi yksityishenkilöiltä saatujen lahjoitusten avulla perustettua nimikkorahastoa: Ester Mäkelän lasten syöpärahasto ja Ruth Wegelius-rahasto.

Ester Mäkelän rahasto perustuu rouva Ester Mäkelän testamenttilahjoitukseen. Säätiön omistukseen rahasto tuli vuonna 1998.

Ruth Wegelius-rahasto perustuu vuonna 2003 kuolleen Suomen lasten leukemiahoidon uranuurtajan professori (h.c.) Ruth Wegeliuksen testamenttilahjoitukseen.

Valtaosin apurahat myönnetään lasten leukemian lääketieteelliseen tutkimukseen. Apuraha voidaan myöntää myös muuhun toimintaan, joka edistää lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimusta ja hoitoa. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi alan lääketieteellisten asiantuntijakokousten järjestäminen. Apurahat ovat haettavissa vuosittain helmikuussa. Vuosittain säätiö jakaa apurahoina noin 200 000 euroa.

Testamentti- tai muuta lahjoitusta harkittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies.