Lasten syöpäsäätiö Väre

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja säätiön sääntöjen edellyttämään lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon julkisen hakumenettelyn perusteella.


Tietoa Väreen Säätiöstä

  • Lasten syöpäsäätiö Väre aloitti toimintansa vuonna 1992


  • Säätiö myönsi ensimmäiset apurahansa vuonna 1993.


  • Vuosittain apurahoja


  • Nimikkorahastot


  • Valtaosin apurahat myönnetään lasten leukemian lääketieteelliseen tutkimukseen.


  • Vuosittain säätiö jakaa apurahoina noin 200 000 euroa.


  • Säätiön asiamies